# Kursa Kabul Şartları

» SÜRÜCÜ KURSUNA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A-Yaş Şartı

a- A1,A2,F,H sınıfı sürücü için 17 yaşını bitirmiş olmak,
b- B,G sınıfı sürücü için 18 yaşını bitirmiş olmak.
c- C,D,E sınıfı sürücü için 22 yaşını bitirmiş olmak.

B- Öğrenim Şartı

a- H sınıfı sürücü belgesi için en az okur yazar olmak.
b- Diğer sürücü belgeleri için en az ilkokul bitirmiş olmak
c- Kara yolları Trafik yönetmeliğine ekli 3 nolu cetvelde belirtilen esaslara uygun olarak beyin ruh sağlığı bakımından sürücülük yapmasına engel durumlarının bulunmadığı sağlık raporu ile belgelendirmiş olmak.
d- Türk Ceza Kanunun 403,404 maddeleri ile 572/2-3 maddelerinde 2′den fazla, 1918 sayılı kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun 28-29. maddeleri ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında kanunun 12. maddesinin 3. ve takip eden fırkalarından hüküm giymemiş olmak.
e- Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma hali.

» MÜRACAATLARDA ALINACAK BELGELER

ÖZBAY M.T.S kursuna müracaat eden kursiyerlerden;

-  Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı (ehliyet için)
- Diploma aslı, öğrenci belgesi veya tasdikname
- 10 adet vesikalık fotoğraf
- Sağlık Raporu

» EHLİYET SINIFLARI

- A1 Sınıfı Sürücü Belgesi (Motorlu bisiklet kullanacaklar )
- A2 Sınıfı Sürücü Belgesi (Motosiklet kullanacaklar )
- B Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil , minibüs , kamyonet kullanacaklar )
- C Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar)
- D Sınıfı Sürücü Belgesi ( Çekici kullanacaklar)
- E Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar)
- F Sınıfı Sürücü Belgesi (Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar)
- G Sınıfı Sürücü Belgesi (İş Makinesi türünden araçları kullanacaklar)
- H Sınıfı Sürücü Belgesi (Özel tertibatlı olarak imal tadil edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar)
- K Sınıfı Sürücü Belgesi (Yönetmeliğe göre sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına)
- Uluslar arası sürücü belgesi = iki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli bir süre için verilen belgedir.

» ÜCRETLER

Özel ÖZBAY M.T.S Kursuna kaydını yaptırmış olan kursiyerler yönetmelik doğrultusunda Mayıs ayı içinde ilanı yapılan ücret ilanları doğrultusunda alacağı sürücü belgesinin sınıfına göre belirlenen ücreti eğitim süresi içinde peşin olarak ödeyeceği gibi eğitim süresi içinde üç eşit taksite de ödeme yapabilir.

- 1/3 dönemin başında
- 1/3 dönemin ortasında
- 1/3 dönemin sonunda sınava girmeden önce;

» SÜRÜCÜ BELGESİ ALININCAYA KADAR YAPILAN İŞLEMLER

Başvuru için müracaat formunu kurstaki yetkili memurun önünde imzalar yetkili memura nüfus cüzdanını, öğrenim durumunu belirten belgeyi, ikametgah tezkeresini ve 11 adet fotoğrafla birlikte teslim alırlar.

A- Yetkili memur müracaatını almış olduğu kursiyeri Sağlık Müdürlüğünün muayene yetkisi vermiş oluğu herhangi bir sağlık Polikliniğinden sağlık raporu almak için sevk eder.

B- Dönemin başladığı günden itibaren kursiyerin derslere düzenli gelmelerini sağlamak. Geç Gelenler veya Trafik dersine 1/5 i kadar mazeretten dolayı gelmeyenler yoklama alındıktan sonra telefonla aranarak gelmeleri sağlanmaktadır.

C- Sürücü Adayları için liste halinde hazırlanan GBT formları Trafik Tescil Kuruluşlarına gönderilmektedir.

D- ÖZBAY M.T.S kursu kursiyeri için hazırlanan sabıka kayıt dilekçeleri savcılığa gönderilmekte ve bunların takibi yapılarak cevabı yazıları alınmaktadır.

E- Kursiyerleri merkezi sınav esaslarına göre uygulamalı test sınavları yapılarak yetişmeleri sağlanmakta anlama güçlüğü çeken kursiyerler tespit edilerek yüz yüze eğitimle eksiklikleri giderilmektedir.

F- Gireceği merkezi sınavın haftasında;

1- Pazartesi günü : Motor deneme testi
2- Salı günü : Trafik ve Çevre Bilgisi deneme testi
3- Çarşamba günü : İlk yardım deneme testi
4- Perşembe ve Cuma günleri zayıf öğrencilerin branş öğretmenleri tarafından takviye dersleri verilmektedir.

G- Sınav Günü tüm kursiyerlerin kurs araçları ile toplu olarak sınav yerine götürülmesi sağlanmaktadır.

H- Sınavlara Giren kursiyerlerden Trafik ve Çevre Bilgisi, Motor ve Araç Tekniği, İlk Yardım ve uygulamalı direksiyon sınavında 70 ve üstü puan alanlara dosyaları tanzim edilerek törenle verilmektedir.

I- Dönemin açıldığı günden sınavlara girinceye kadar disiplin dışı hareketlerde bulunan Kursiyer kurs disiplin kurulu tarafından uyarılmaktadır. Yine kural dışı hareketleri yapanların kayıtları silinerek kursla ilişiği kesilmektedir.

tarihçe

tarihçe